Archive for the tag "temple"

Palenque: Maya City of Temples

Wat Saket. Bangkok

Prambanan Temple. Java

Wat Saket. Bangkok

Gunung Kawi temple

Offerings at Hindu temple. Lembongan